Kontakt

Du når oss på

08-754 00 10

Vi som svarar på det här numret dagtid är:

Anna Rolin
– VD på Annas hemtjänst
Florence Eklund
– schemaansvarig och kontorist med kundansvar. Florence har varit anställd hos Annas hemtjänst i 5 år
Edmersson Borjas
– en omtyckt medarbetare som är populär hos kunderna. Edmersson är anställd hos Annas hemtjänst sedan 2010

Du når oss eller någon av de anställda mellan 07:00-23:00 därefter ansvarar Sollentunas nattpatrull för våra kunder.Vid icke brådskande ärenden kan ni alltid lämna ett meddelande.